บัตรพลาสติก Guide Faye's  โดย แบ๊งค์ค้อก โลคัล

บัตรสมาชิก บัตรสปอตคลับ บัตรส่วนลด หรือบัตร VIP  ปัจจุบันนิยมใช้เป็นบัตรแข็ง หรือบัตรพลาสติกมากขึ้น

เนื่องจากความทนทานในการใช้งาน ระยะเวลาในการเก็บรักษาค่อนข้างยาวนานกว่าบัตรกระดาษโดยทั่วไป

ดังนั้น แบ๊งค์ค้อก โลคัล จึงได้เลือกใช้บัตรพลาสติก ที่มีความหนาค่อนข้างสูง ประมาณ บัตรประชาชน, บัตรเอทีเอ็ม

บัตรเครดิตทั่วๆ ไป เพื่อยืดระยะการใช้งาน และทำให้บัตรสมาชิกดูพรีเมี่ยมมากยิ่งขึ้น

บัตรพลาสติก

  • ขนาด 5.7x 8.9 ซม.
  • บัตรพลาสติกสีขาว บัตรแข็ง ความหนา 0.76 มม.
  • ด้านหน้าพิมพ์ 3 สี 1 หน้า
  • ด้านหลังพิมพ์ 4 สี 1 หน้า 
  • ตัวอักษรเรียบ
  • ปั๊มไดคัทมุมมน 4 ด้าน

บัตรพลาสติก Guide Faye's โดย แบ๊งค์ค้อก โลคัล พลาสติกสีขาว ความหนา 0.76 มม

พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ด้านหน้าพิมพ์ 3 สี ด้านหลังพิมพ์ 4 สี

ขนาดบัตรสำเร็จ ขนาด 5.7x 8.9 ซม. ไดคัทมุมมน 4 ด้าน

ตัวอักษรเรียบ ไม่มีเทคนิคพิเศษ เคลือบด้วยฟิล์มพลาสติก

ไดคัทมุมมน ของบัตร ทั้ง 4 ด้าน ตามขนาด