ซอง Thai Airways Boeing 787  โดย ดอต ดอต ดอต จำกัด

การ์ดเชิญ เป็นเสมือนโฉมหน้าสำคัญอย่างหนึ่งของงานเลี้ยงสังสรรค์ หรืองานต่างๆ ที่สร้างความประดับใจแรกในจินตนาการภาพ

ของงานนั้นๆ และการ์ดเชิญก็เป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึงความสำคัญของผู้รับทุกๆ คน ในการส่งมอบแต่ละครั้ง ซึ่งแน่นอนค่ะ ว่า

รายละเอียดของการ์ดทุกใบ ย่อมมีซองที่เป็นเหมือนปกหน้า ของการเปิดงานนั้นเอง ซึ่งซองก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป

ตามแต่ความต้องการของงานนั้นๆ ค่ะ

ซองสั่งผลิตขึ้นรูปตามขนาด

  • ขนาดสำหรับใส่การ์ด A5  ประมาณ 15 x 22 ซม.
  • กระดาษพิเศษ สีเงินเงา StarDream
  • ปั้มฟอยล์ทอง ด้านหน้าซอง 1 ตำแหน่ง
  • ทากาวบริเวณปากซอง

ซอง Thai Airways Boeing 787 โดย ดอต ดอต ดอต จำกัด สำหรับบรรจุการ์ด ขนาด A5 ขนาดสำเร็จประมาณ 15 x 22 ซม.

กระดาษสีเงินเงา StarDream 120 แกรม ไม่มีพิมพ์ ปั้มฟอยล์สีเงิน ตำแหน่งโลโก้

ได้คัท + ปะประกอบขึ้นรูป ปากซอง เพิ่มแถบกาวสำหรับปิดผนึก

สำหรับบรรจุการ์ด ขนาด A5 ขนาดสำเร็จประมาณ 15 x 22 ซม.