แค็ตตาล็อก Catalog Work Top  siam woodland โดย Siam Woodland

      ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ได้พัฒนารูปแบบทั้งด้านดีไซน์ ความสวยงาม ประโยชน์ใช้งาน
ด้วยวัสดุเฉพาะของ Siam Woodland ตอบโจทย์คนทำงานรุ่นใหม่ ดีไซน์รูปเล่มสวยงาม กระดาษสวย
พิมพ์สี่สี

แค็ตตาล็อก

  • ขนาดสำเร็จประมาณ  21 x 29.7 ซม.
  • เนื้อในกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 300 แกรม
  • พิมพ์ระบบออฟเซ็ท  4 สี
  • หน้าปกเคลือบมามิเนตด้าน
  • เข้าเล่มใส่ห่วงกระดูกงู

แค็ตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์ SW Siam Woodland ขนาดสำเร็จ 21 x 29.7 ซม.

แค็ตตาล็อกขนาดกางออก 42 x 29.7 ซม.

สิ่งพิมพ์เข้าเล่มแบบเจาะสันร้อยกระดูกงู ยึดเล่มกับปกหน้า-ปกหลัง

แค็ตตาล็อกเนื้อใน กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ขนาด 310 แกรม

แค็ตตาล็อกปกหน้า-ปกหลัง กระดาษอาร์ตการ์ด 400 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า

แค็ตตาล็อก ขนาดเล่ม A4 เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า

การเข้าเล่มหนังสือ แค็ตตาล็อก โบรชัวร์แบบเจาะสัน ร้อยกระดูกงู ปะปกปิดสันเล่ม