ที่คั่นหนังสือ  เกมออนทัวร์  โดย ควอลิตี้ กิมมิก

ควอลิตี้ กิมมิก ผู้ประกอบการด้าน การจัดสัมมนา ประชุมต่างๆ ในแต่ละครั้งที่มีสัมมนา ก็จะมีของที่ระลึกในแต่ละครั้ง

ออกมาเป็น กิมมิกเล็กๆ ให้สำหรับหน่วยงาน หรือผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย และหลายๆ ครั้งก็จะเลือกที่คั่นหนังสือ เป็นพระเอก

ในการแจกของที่ระลึก เนื่องจากเป็นงานวิชาการ และที่คั่นหนังสือก็มีประโยชน์ในการใช้งานที่ตรงประเด็นมากที่สุด

ที่คั่นหนังสือ

  • ขนาด  6.85 x15.8 ซม.
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 1 หน้า 310 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า 
  • อาร์ทเวิร์ค  4 แบบ
  • ไดคัท ตามแบบ

ที่คั่นหนังสือ เกมออนทัวร์ โดย ควอลิตี้ กิมมิก ที่คั่นหนังสือ มหาสนุก 4 รูปแบบ ขนาดงานสำเร็จ 6.85 x15.8 ซม.

กระดาษอาร์ตการ์ด หน้าเดียว ความหนา 310 แกรม

พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า บนกระดาษสีขาวหนา 310 แกรม

ไดคัทรูปแบบตามอาร์ทเวิร์ค ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณ