กล่องบรรจุเครื่องสำอางค์ บอซ่า  โดย บอซ่า

กล่องกระดาษคราฟสีน้ำตาลแบบ เปิดหัว-เปิดท้าย  วัตถุประสงค์เพื่อบรรจุครีมตลับเล็กๆ ที่ บอซ่าออกแบบมาให้มีขนาด

กระทัดรัด ด้วยเนื้อกระดาษที่มีลักษณะเหมือนธรรมชาติ และให้สัมผัสที่รู้สึกพิเศษกว่ากระดาษธรรมดากล่

กล่องครีมบอซ่า

  • ขนาดสำเร็จ : 5 x 5 x 2.3 ซม.
  • กระดาษสีน้ำตาล KRAFT PACK 
  • พิมพ์ดิจิตอล 1 สี 1 หน้า (โลโก้)
  • ไดคัทตามแบบ

กล่องบรรจุเครื่องสำอางค์ บอซ่า โดย บอซ่า กล่องกระดาษคราฟสีน้ำตาล ขนาดกล่องสำเร็จ 5 x 5 x 2.3 ซม. กระดาษ KRAFT PACK สีน้ำตาล

พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลปริ้น 4 สี 1หน้า ด้านข้างกล่อง ระบุ มาตราฐานสำหรับเครื่องสำอางค์ไว้ชัดเจน ตัวกล่องเป็นกล่องเปิดหัว-เปิดท้าย

ปะประกอบตัวกล่อง ด้วยการซิลกาวด้านข้างกล่อง เพื่อสะดวกในการขึ้นรูป

ขนาดกล่องสำเร็จ 5 x 5 x 2.3 ซม. ขนาดกางออก 15.6 x 13.1 ซม. กระดาษ KRAFT PACK สีน้ำตาล ความหนา 300 แกรม

ด้านหลังกล่อง ระบุรายละเอียด และส่วนผสมต่าางๆ ของผลิตภัณฑ์