ซอง A4 (GMUND) ซองสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด โดย ไอคอนสยาม

หลายๆ หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัท ที่ต้องมีความจำเป็นในการส่งเอกสารต่างๆ ออกสู่คู่ค้าทางการตลาดด้วยกันนั้น

ล้วนต้องใช้ซองเอกสาร ซองจดหมาย ซึ่งแน่นอนว่า ซองเอกสาร ซองจดหมายธรรมดา ก็ไม่ได้บ่งชี้ความเป็นองค์กรมากนัก

หากไม่มีการเขียนจ่าหน้า ด้วยเพราะเหตุนี้  "ไอคอนสยาม" จึงได้ออกแบบซองจดหมาย ซองเอกสาร ที่มีสัญลักษณ์เฉพาะขึ้นมา

เป็นของตัวเอง และแน่นอนว่า หลายๆ หน่วยงานก็มีการออกแบบและจัดทำแบบนี้เช่นกัน นั่นคือการบ่งบอก ถึงตัวตน ที่ตั้ง

ความรวดเร็ว ถูกต้อง สำหรับการจัดส่งเอกสารออกไปยังภายนอก

ซองกระดาษ สั่งผลิตตามขนาด

  • ขนาดซองสำเร็จ ประมาณ A4  30.5  x 22 ซม.
  • กระดาษ Valentinoise Extra Blanc
  • ด้านนอก : พิมพ์ Logo IconSiam
  • ด้านใน : พิมพ์ ลายน้ำ
  • ปั๊มนูน 1 ตำแหน่ง
  • ปากซองเทปกาว

ซอง A4 (GMUND) ซองสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด โดย ไอคอนสยาม ซองเอกสารสั่งผลิตขึ้นรูปคามขนาด สำหรัรบใส่เอกสาร A4 ขนาดซองสำเร็จประมาณ 30.5 x 22 ซม. (แนวนอน)

กระดาษทำซอง เป็นกระดาษนำเข้าพิเศษ กระดาษ Valentinoise Extra Blanc 200 แกรม สีขาว มีลวดลายบนเนื้อกระดาษ

โลโก้บนซอง ใช้เทคนิคพิเศษ เป็นการปั้มนูน ตำแหน่งโลโก้ เพื่อให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น

พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า ด้านหน้าพิมพ์ 4 สี (CMYK) ตำแหน่ง LOGO ICONSIAM ด้านในพิมพ์ 4 สี (CMYK) เป็นลายน้ำ

ซิลกาวปากซอง หลังจากประกอบขึ้นรูปแล้ว สำหรับปิดผนึกซองเอกสาร