เครเชนโด  แผ่นพับ ขนาด A6  โดย เครเชนโด

แผ่นพับ หรือ ใบปลิว เป็นการใช้สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก วัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้ข้อมูล หรือส่งต่อเพื่อแนะนำสินค้า

หรือบริการต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมในสังคมการค้าทั่วไป ไม่เพียงแค่ข้อมูลต่างๆ แผ่นพับยังรวมไปถึงการให้ข้อมูลความรู้พื้นฐาน

ซึ่งหลายๆ ปัจจัยที่มีการนำเสนอลงในแผ่นพับ

แผ่นพับขนาด A6

  • ขนาดกางออก A3
  • กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • พับ 3 พับ 4 ตอน

เครเชนโด แผ่นพับ ขนาด A6 โดย เครเชนโด แผ่นพับขนาดสำเร็จ A6 10.5 x 14.8 ขนาดกางออก A5 14.8 x 21 ซม.

แผ่นพับขนาดสำเร็จ A6 10.5 x 14.8 ขนาดกางออก A5 14.8 x 21 ซม.

แผ่นพับขนาด A6 กระดาษอาร์ต มัน 100 แกรม

พับตามแบบ 3 พับ 4 ตอน

กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม พิมพ์ระบบออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า พับ 3 พับ 4 ตอน