Tent Card for Hoya  โดย ไทยโฮยาแลนด์

ในส่วนของการโฆษณา ณ จุดขาย  มีสิ่งพิมพ์หลากหลายรูปแบบที่นำมาเป็นส่วนประกอบในการเสนอขาย หรือจัดโปรโมชั่น

ตามจุดขายมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากความสะดวกรวดเร็ว และขนาดที่กระทัดรัด จึงทำให้ Tent Card  กลายเป็นสิ่งพิมพ์ยอดนิยม

ในการใช้งานประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย

Tent Card Hoya

  • ขนาดสำเร็จ                20 x 25 ซม.
  • กระดาษ                      อาร์ตการ์ดหน้าเดียว
  • พิมพ์                            พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบ                       เคลือบลามิเนตด้าน และ Spot UV                                    

Tent Card for Hoya โดย ไทยโฮยาแลนด์ เต็นการ์ด สำหรับโฆษณา ณ จุดขาย ขนาดสำเร็จ 20 x 25 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด หน้าเดียว 260 แกรม

พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท พิมพ์ 4 สี 1 หน้า เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้าล เพิ่มเทคนิคพิเศษ Spot UV ตามแบบ