Meyers Seal แผ่นพับวงกลม โดย เมเยอร์ ซีลล์ เอเชีย

แผ่นพับขนาดเล็ก สำหรับการให้ข้อมูลต่างๆ ของสินค้า ที่มักพบอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

ธนาคาร โรงพยาบาล สถานศึกษา ร้านค้า ร้านอาหาร หรือ ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ รวมถึง สินค้านำเข้า และสินค้าหลายๆ ชิ้น

ทั้งอาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารเสริม รวมทั้งยา ต่างนิยมใช้แผ่นพับเป็นเครื่องช่วยบรรยายสรรพคุณ

หรืออธิบายรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าชิ้นนั้นๆ ซึ่ง "เมเยอร์ ซีลล์ เอเชีย"  ได้ออกแบบมาให้แตกต่างมากกว่าแผ่นพับปกติ

เป็นวงกลมๆ พับซิกแซกไปมา ทำให้ดูน่ารักขึ้นมากเลยทีเดียวคะ

แผ่นพับวงกลม

  • ขนาดกางออกกว้างประมาณ 66 นิ้ว  สูง 8 นิ้ว
  • ขนาดสำเร็จวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8 นิ้ว
  • กระดาษอาร์ตการ์ด
  • ดิจิตอลปรินท์ 2 หน้า
  • สปอตยูวีรูปทุกหน้า

เพิ่มเทคนิคพิเศษ ด้วยสปอตยูวี รูปทุกหน้า หน้าปกสปอตยูวีโลโก้ หน้าอื่นๆสปอตยูวีรูปถ่าย

งานพิมพ์ ดิจิตอลปรินท์ 4 สี 2 หน้า ต่องาน 4 ท่อนๆละ 16 นิ้ว เพื่อให้ได้ความยาว และขนาดตามต้องการ

พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า บนกระดาษอาร์ตการ์ด ความหนา 260 แกรม

Meyers Seal แผ่นพับวงกลม โดย เมเยอร์ ซีลล์ เอเชีย ขนาดกางออกกว้างประมาณ 66 นิ้ว สูง 8 นิ้ว ขนาดสำเร็จวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8 นิ้ว

กระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้า ความหนาที่ 210 แกรม พิมพ์ด้วยระบบ ดิจิตอลออฟเซ็ท