ปฏิทินตั้งโต๊ะ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย คุณสิรินทร์

ด้วยเวลาที่ปรับเปลี่ยนไปตลอดนั้น ทำให้ปฏิทินกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตไปแล้วอย่างหนึ่ง

และเพราะปฏิทินเป็นสิ่งย้ำเตือน และการสร้างบันทึกจดจำ ของวันเวลาต่างๆ ในแต่ละปี ต่อให้เวลาผ่านเลยไปนานแค่ไหน

กี่เดือนกี่ปี หรือโลกจะหมุนเร็วขึ้น เทคโนโลยีล้ำสมัยมากขึ้น "ปฏิทิน" ยังคงความสำคัญเสมอในทุกยุคทุกสมัย

แต่จะถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์ ออกไปตามดีไซด์ของเจ้าของปฏิทินเล่มนั้นๆ ซึ่งคุณสิรินทร์เอง

ก็ได้ออกแบบปฏิทินที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเอง และรูปแบบที่ตนชื่นชอบได้อย่างสดใสเลยดีเดียว

ปฏิทินตั้งโต๊ะ

  • ขนาดสำเร็จประมาณ  8 x 6 นิ้ว
  • กระดาษ Sulution  220 แกรม
  • จำนวน 65 แผ่น (รวมปก 2 แผ่น)
  • พิมพ์ 4 สี 1หน้า
  • เข้าเล่มกระดูกงูสีเงิน แนวยาว

ฐานปฏิทิน

  • จั่วปังความหนา 1.5-2.0 มม.
  • ใบห่อกระดาษปอนด์สีขาว
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

ปฏิทินตั้งโต๊ะ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย คุณสิรินทร์ ขนาดสำเร็จปฏิทินตั้งโต๊ะประมาณ 8 x 6 นิ้ว ร้อยห่วงกระดูกงูสีเงิน ตามแนวยาวของเล่ม

ฐานปฏิทิน กระดาษแข็งจั่วปัง ความหนา 1.6-2.0 มม. ปะห่อด้วยกระดาษปอนด์สีขาว ความหนา 100-120 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 1 สี 1 หน้า

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2 แบบ จำนวน 65 แผ่น รวมปก พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า

เล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ กระดาษ Sulution รุ่น Cottage 220 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า

เข้าเล่มปฏิทินแบบห่วงกระดูกงู สีเงิน ความยาวของห่วง เท่ากับความยาวตัวเล่ม

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาดเล่มประมาณ 8 x 6 นิ้ว กระดาษ Sulution รุ่น Cottage 220 แกรม เข้าห่วงกระดูกงูตามความยาวตัวเล่ม

ฐานเล่มปฏิทิน ใช้จั่วปังความหนา 1.60- 2.0 มม. ปะด้วยกระดาษปอนด์ 100-120 แกรม พิมพ์ระบบดิจิตอล

ไดคัท ตามแบบเพื่อเข้าเล่มปฏิทิน ประมาณ 9 แผ่น (คล้ายดัชนี) แบ่งช่วงต่างๆ ตามเฉดสี