แฟ้มใส่เอกสาร
OPD Puntip Clinic

 • ขนาดกางออก 45 x 32 ซม.
 • กระดาษ อาร์ตการ์ดหน้าเดียว 230 แกรม IP
 • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ( ตีสีพื้น สีฟ้า)
 • โลโก้ตัวหนังสือเจาะขาว
 • เคลือบพีวีซีด้าน 1 หน้า
 • ไดคัท
  • ปกหน้า ช่องสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 8 x สูง 2.5 ซม.
  • ปกหลัง ช่องสำหรับเสียบลิ้นแฟ้ม (ลิ้นแฟ้มขนาดมาตรฐานกว้าง 8 ซม.)
 • ขึ้นรูป

แฟ้มใส่เอกสาร OPD Puntip Clinic

ด้านปั๊มไดคัทเจาะเป็นรูปสี่เหลื่ยม เพื่อต้องให้เอกสารการประชุม หรือโครงการ

ขนาดสำเร็จของงานเมื่อขึ้นรูปเป็นแฟ้มกระดาษ