Tent Card โครงการ Be Smart โดย ธนาคารกรุงเทพ

Be Smart เป็นอีกโครงการหนึ่งของ ธนาคารกรุงเทพ ที่ออกมาเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ และความสะดวกสบายให้กับ

คุณลูกค้าของทางธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเต้นท์การ์ดจะช่วยเพิ่มข้อมูลและทำความเข้าใจเบื้องต้นในการตัดสินใจ

ถึงความสำคัญ และประโยชน์ที่ทางลูกค้าจะได้รับจาก โครงการ Be Smart

Tent Card

ขนาดสำเร็จ 4.5 x 4 นิ้ว ฐานสามเหลี่ยม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 350 แกรม

พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ไม่มีเคลือบยูวี

ปั๊มไดคัท

ปะประกอบขึ้นรูป

ขนาดสำเร็จ 4.5 x 4 นิ้ว ฐานสามเหลี่ยม ขนาดกางออก 4.5 x 11 นิ้ว กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 350 แกรม

Tent Card โครงการ Be Smart โดย ธนาคารกรุงเทพ เต้นการ์ดแนวนอน ขนาดสำเร็จ 4.5 x 4 นิ้ว ฐานสามเหลี่ยม

พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล 4 สี 1 หน้า กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 350 แกรม

ไดคัทและปะประกบอขึ้นรูปตามแบบ