กล่องกระดาษ 2 ขนาด, กล่องผลิตภัณฑ์รังนก   

 
กล่องฝาเปิดหัว-ท้าย โดย เวชศรีรังนกไทย

กล่องกระดาษมีช่องหน้าต่าง สำหรับโชว์สินค้าด้านใน  มีสีทองเล็กน้อย ฟิล์มเคลือบบางๆ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากญาติผู้ใหญ่

 กล่องกระดาษชนิดรับน้ำหนักได้ปานกลาง

ลักษณะกล่อง

   กล่องรังนก

  • กล่องใหญ่  ขนาด  20 x 20 ซม.
  • กล่องเล็ก ขนาด 20 x 15 x 5 ซม
  • กระดาษกล่องแป้งหลังขาว
  • พิมพ์ 3 สี 1 หน้า
  • พิมพ์สีทองพิเศษ
  • เคลือบเงา UV 
  • ปั๊มนูน
  • ไดคัทช่องหน้าต่าง

กล่องกระดาษบรรจุรังนก ฝาเปิดหัวท้าย โดย เวชศรีรังนกไทย กล่องกระดาษเจาะหน้าต่าง 2 ขนาด สำหรับโชว์สินค้า ขนาดกล่องสำเร็จ 20 x 20 ซม.

กล่องรังนก 2 ขนาด พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 3 สี 1 หน้า พร้อมพิมพ์สีพิเศษ สีทอง

กล่องรังนก 2 ขนาด กล่องเล็ก ขนาด 20 x 15 x 5 ซม กล่องใหญ่ ขนาด 20 x 20 ซม.

กล่องเจาะช่องหน้าต่าง กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 270 แกรม

ด้านหน้ากล่องพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท เพิ่มสีทองพิเศษ ตามตำแหน่ง ปั้มนูนโลโก้ และตัวหนังืสอภาพษาจีน

กล่องใหญ่ ขนาดกล่องสำเร็จ 20 x 20 ซม. พลาสติก เซลลูลอยด์ สำหรับปะช่องหน้าต่าง