ป้ายแขวน ดิสเพลย์ รูปเรือ โดย Amela EX

อีกหนึ่งป้ายโฆษณา ที่มักนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่น่าสนใจของกลุ่มลูกค้า

ป้ายแขวน หรือป้ายดิสเพลย์ห้อย  ที่มักจะพบเห็นตามร้านหนังสือ หรือร้านค้าต่างๆ

ที่จะมีห้อยลงมาจากเพดานบ้าน จากชั้นวางบ้าน หรือ ตามของหน้าต่าง ของร้านก็แล้วแต่พื้นที่จัดแสดงสินค้า

 

ป้ายแขวน ดิสเพลย์ รูปเรือ โดย Amela EX ขนาดตามแบบของลูกค้า พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1หน้า

ป้ายแขวนปะประกบ ด้านบนและด้านล่างของตัวป้าย ติดสายห้อย 2 เส้น

ไดคัทรูปทรงตามต้องการ