โมบายสามเหลี่ยม โดย บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 

ลักษณะโมบายกระดาษ

  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว  350 แกรม
  • ปั๊มไดคัทตามแบบ
  • ร้อยเชือกสีขาว ยาว 45 ซม. 3 เส้น/1ชุด

โมบายสามเหลี่ยม โดย บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ขนาดกางออก 30 x 63 ซม.

โมบายสามเหลี่ยม ปั๊มไดคัทตามแบบ ติดกาวชนิดพิเศษ 1 จุด ยาว 30 ซม./ชิ้น

โมบายห้อยแขวน พิมพ์ 4 สี 1 หน้า กระดาษอารต์การ์ดหน้าเดียว 350 แกรม เคลือบ UV เงา 1 หน้า

โมบายสามเหลี่ยม พิมพ์ภาพและข้อมูล 3 ด้าน ร้อยเชือกสีขาวเบอร์ 24 ยาว 45 ซม. 3 เส้น/1ชุด

โมบายกระดาษอาร์ตการ์ดหน้าดียว หนา 350 แกรม ร้อยเชือกเบอร์ 24 ผูกรวมเป็นปมสำหรับแขวน

โมบายพับ 3 เหลี่ยม ปั๊มไดคัทเส้นพับ เจาะรู 3 จุด 3 ด้าน สำหรับร้อยเชือก