ซองสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด สำหรับใส่การ์ด 5 x 7 นิ้ว โดย วี.เอ็น.เจมส์

ซองกระดาษสีขาวพิมพ์ลวดลายเก๋ๆ ตามสไตล์ของงาน สำหรับใส่การ์ดเชิญขนาด 5 x 7 นิ้ว ที่มีความเป็นเฉพาะตัว

ทั้งรูปแบบและดีไซด์ รวมถึงการพิมพ์

  • ขนาดสำเร็จ 13.2 x 18.28 ซม. ( 5.19 x 7.19 นิ้ว )
  • กระดาษปอนด์
  • ดิจิตอลปริ้นท์ 1 สี 1 หน้า

 

ซองสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด สำหรับใส่การ์ด 5 x 7 นิ้ว โดย วี.เอ็น.เจมส์ ขนาดสำเร็จ 13.2 x 18.28 ซม. ( 5.19 x 7.19 นิ้ว ) ขนาดกางออก ซอง 27.2 x 25.2 cm