สมุดโน๊ต K-Bank ขนาด A5 โดย อะซานางิ คอร์ปอเรชั่น

สมุดบันทึกขนาด A5 (14.8 x 21 ซม.) ด้วยรูปแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ แนว ECO  จึงทำให้เราได้เห็น

ภาพของสมุดบันทึกที่มีรูปเล่มสบายตา เรียบง่าย ดูดี และประหยัดทรัพยากร ตามแนวความคิดแบบ ECO

สมุดโน๊ต A5

ปก

  • ขนาด   15 x 21.5 ซม.
  • กระดาษคราฟสีน้ำตาล 300 แกรม
  • พิมพ์   1 สี ด้านปกหน้า และปกหลัง

เนื้อใน

  • ขนาด   14.5 x 21 ซม.
  • กระดาษ  ถนอมสายตา
  • พิมพ์      1 สี 160 หน้า ลายเส้นบรรทัด (80 แผ่น )

เข้าเล่ม

  • ใส่ห่วงเหล็กสีทองยาวตลอดแนวด้าน 21 ซม  ( ด้านข้าง )

เนื้อในเป็นกระดาษถนอมสายตา ( กรีนรีด ) ความหนา 75 แกรม

สมุดโน๊ต K-Bank ขนาด A5 โดย อะซานางิ คอร์ปอเรชั่น ขนาด 15 x 21.5 ซม. ปกกระดาษคราฟสีน้ำตาล

สายคาดตัวเล่ม เป็นกระดาษคราฟสีน้ำตาล พิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี 1 หน้า

เข้าเล่มแบบห่วงเหล็กกระดูกงู ร้อยด้านข้างตลอดแนว

บรรจุลองซองพลาสติกใส ขนาดสำหรับพอดีตัวเล่ม

บรรจุลองซองพลาสติกใส ขนาดสำหรับพอดีตัวเล่ม

เนื้อในกระดาษถนอมสายตา