การ์ดเชิญ BABYLON โดย บริษัท บาบิลอน เบ็ด แอนด์ เบรคฟาสท จำกัด 

  • ขนาดกางออก 14.5 X 21 ซม.
  • ขนาดสำเร็จ 14.5 X 10.5 ซม.
  • กระดาษ Rives Dising Bright  White 250 แกรม
  • พิมพ์ 6 สี 2 หน้า (CMYK+สีเงิน+สีทอง)
  • พับกลาง
  • พิมพ์สี 2 แบบ  (สีทอง, สีเงิน)

การ์ดเชิญ BABYLON โดย บริษัท บาบิลอน เบ็ด แอนด์ เบรคฟาสท จำกัด

Gift voucher สีทอง ขนาด 14.5 X 10.5 ซม.

การ์ดเชิญสีทอง พับกลาง BABYLON ขนาดกางออก 14.5 X 21 ซม.

การ์ดสีเงิน กระดาษ Rives Dising Bright  White 250 แกรม พิมพ์ 6 สี 2 หน้า

การ์ดเชิญสีเงิน พับกลาง BABYLON ขนาดกางออก 14.5 X 21 ซม.