นามบัตร Royde โดย รอยด์ ออโต้เฮ้าท์

"นามบัตร" Namecard / Business Card  อีกหนึ่งสิ่งพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของทั้งบุคคล หน่วยงาน องค์กร ต่างๆ

ที่บ่งบอกความเป็นตัวตน ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน ลักษณะอาชีพ องค์กรต้นสังกัด แน่นอนว่าเป็นสิ่งพิมพ์พื้นฐาน

และสากลของคนทั่วโลก ที่มักต้องมีติดตัวอยู่เสมอๆ

นามบัตรสั่งผลิต

  • ขนาดสำเร็จ  8 X 4.5 ซม.
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 230 แกรม
  • พิมพ์1 สี 2 หน้า (สีพิเศษ)
  • ปั๊มนูน+ฟลอย์โลโก้ ตามแบบ
  • ตัดปลิว

นามบัตร Royde โดย รอยด์ ออโต้เฮ้าท์ นามบัตรพิมพ์ออฟเซ็ท สั่งผิลตตามขนาด ขนาดสำเร็จ 8 x 4.5 ซม. (แนวนอน)

ขนาดสำเร็จ 8 X 4.5 ซม. กระดาษ อาร์ตการ์ด 230 แกรม พิมพ์1 สี 2 หน้า (สีพิเศษ)

กระดาษอาร์ตการ์ด ความหนา 230 แกรม

กระดาษ อาร์ตการ์ด 230 แกรม พิมพ์ออฟเว็ท 1 สี 2 หน้า (สีพิเศษ) อ้างอิงสีตาม Pantone

พิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี 2 หน้า อ้างอิงสีพเศษ ตาม Pantone

เพิ่มเติมเทคนิคพิเศษ ด้วยการปั้มฟอยล์สีเงิน และปั้มนูนตำแหน่งโลโก้

นามบัตร Royde โดย รอยด์ ออโต้เฮ้าท์ ขนาดสำเร็จ 8 x 4.5 ซม.