การ์ดเชิญ Member Get Member โดย ธนาคารเกียรตินาคิน

การ์ดเชิญ GM Member ที่ถูกออกแบบในโทนของสีน้ำเงินและทอง  ด้วยความสุขุมของสีน้ำเงินที่ผสมผสานด้วยสีทอง

ทำให้ยิ่งดูสง่างามและโดดเด่นมากทีเดียว เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่ทางธนาคารส่งมอบการ์ดเชิญฉบับนี้ให้

เป็นเสมือนการมอบความประทับใจแรกเห็นให้กับผู้รับการ์ดฉบับนี้ด้วย

ตัวการ์ด

 • ขนาดกางออก 22 X 20 ซม.
 • กระดาษ อาร์ตการ์ด 310 แกรม
 • พิมพ์ 6 สี 1 หน้า  พิมพ์ 2 สี 1 หน้า (สีพิเศษสีน้ำเงิน 295C สีทอง 616)
 • เคลือบ PVC ด้าน
 • ปั๊มฟลอย์โลโก้สีทอง   2 จุด 
 • พับ 1 พับ 2 ตอน

ซอง 

 • ขนาดกางออก 24.2 X 23.6 ซม.
 • กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม
 • พิมพ์ 2 สี 1 หน้า (สีน้ำเงิน 295C สีทอง 616 )
 • เคลือบ PVC  ด้าน1 หน้า
 • ปั๊มฟลอยโลโก้สีทอง 1 จุด 
 • ปั๊มไดคัทตามแบบ

การ์ดเชิญ Member Get Member โดย ธนาคารเกียรตินาคิน การ์ดสีทองขนาดกางออก 22 X 20 ซม. ซองสีน้ำเงิน ขนาดกางออก 24.2 X 23.6 ซม.

ขนาดกางออก 24.2 X 23.6 ซม. กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ 2 สี 1 หน้า (สีน้ำเงิน 295C สีทอง 616 )

กระดาษ อาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์ 6 สี 1 หน้า พิมพ์ 2 สี 1 หน้า (สีพิเศษสีน้ำเงิน 295C สีทอง 616) เคลือบ PVC ด้าน ปั๊มฟลอย์โลโก้สีทอง 2 จุด

ขนาดกางออก 22 X 20 ซม. กระดาษ อาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์ 6 สี 1 หน้า พิมพ์ 2 สี 1 หน้า (สีพิเศษสีน้ำเงิน 295C สีทอง 616)

พิมพ์ 6 สี 1 หน้า พิมพ์ 2 สี 1 หน้า (สีพิเศษสีน้ำเงิน 295C สีทอง 616) เคลือบ PVC ด้าน ปั๊มฟลอย์โลโก้สีทอง 2 จุด พับ 1 พับ 2 ตอน

เคลือบ PVC ด้าน ปั๊มฟลอย์โลโก้สีทอง 2 จุด พับ 1 พับ 2 ตอน

พิมพ์ 2 สี 1 หน้า (สีน้ำเงิน 295C สีทอง 616 ) เคลือบ PVC ด้าน1 หน้า ปั๊มฟลอยโลโก้สีทอง 1 จุด ปั๊มไดคัทตามแบบ

ขนาดกางออก 24.2 X 23.6 ซม. พิมพ์ 2 สี 1 หน้า (สีน้ำเงิน 295C สีทอง 616 )

เคลือบ PVC ด้าน ปั๊มฟลอย์โลโก้สีทอง 2 จุด พับ 1 พับ 2 ตอน