แผ่นพับซิกแซ๊ก Mini Brochure  โดย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

แผ่นพับ, บรอชัวร์ เป็นเอกสารฉบับเล็กๆ ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดฉบับย่อ เป็นเฉพาะเรื่องราวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

หรือความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ขนาดรูปเล่มกระทัดรัด ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป

สามารถพกพา หรือใส่กระเป๋าได้สะดวก

แผ่นพับซิกแซ๊ก

  • ขนาดสำเร็จ  7.4 x 10.5 ซม.
  • กระดาษาอาร์ต 160 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า
  • พับ 5 พับ 6 ตอน

ขนาดสำเร็จ 7.4 x 10.5 ซม. กระดาษอาร์ต 160 แกรม

พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า พับ 5 พับ 6 ตอน (พับซิกแซ็ก)

กระดาษอาร์ต 160 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า

แผ่นพับซิกแซ๊ก Mini Brochure โดย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร ขนาดสำเร็จ 7.4 x 10.5 ซม. กระดาษอาร์ต 160 แกรม

ขนาดสำเร็จ 7.4 x 10.5 ซม. ขนาดกางออก 44.4 x 10.5 ซม. กระดาษอาร์ต 160 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า

ขนาดสำเร็จ 7.4 x 10.5 ซม. ขนาดกางออก 44.4 x 10.5 ซม. กระดาษอาร์ต 160 แกรม

ขนาดกางออก 44.4 x 10.5 ซม. กระดาษอาร์ต 160 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า