นามบัตร  SAVA  โดย ทรัพย์สี่พี่น้อง

นามบัตร เป็นเสมือนตัวแทนของผู้ถือ หรือเจ้าของนามบัตรนั้นๆ ซึ่งจะบอกรายละเอียดของผู้ถือนามบัตร

ได้อย่างชัดเจนครบถ้วน ทั้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ รวมถึงอีเมลล์ หรือ ข้อมูลต่างๆ ได้อีกด้วย

"ทรัพย์สี่พี่น้อง" ได้ออกแบบนามบัตร SAVA ให้ออกมาดูเรียบเท่ห์ และสุขุมจากสีของนามบัตรนั้นเอง

ด้านหน้าเน้นลวดลาย ของแบบและ โลโก้ ให้ดูสวยงาม ส่วนด้านหลัง ระบุรายละเอียดไว้เป็นส่วนๆ

นามบัตรมาตราฐาน

  • ขนาดนามบัตร 9 x 5 ซม.
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 2 หน้า 310 แกรม
  • พิมพ์อ๊อฟเซ็ท 1 สี 2 หน้า ( Pantone 541C )
  • เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า

ขนาดมาตราฐาน 9 x 5.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า

นามบัตร SAVA โดย ทรัพย์สี่พี่น้อง ขนาดมาตราฐาน 9 x 5.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท + เคลือบลามิเนตด้าน

กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี 1 หน้า เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า

ขนาดมาตราฐาน 9 x 5.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี เคลือบลามิเนตด้าน