โบรชัวร์ โรงแรม Soneva Kiri

        โรงแรม Soneva Kiri โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ข้อมูลเพิ่มเติม www.soneva.com

  • ขนาดสำเร็จ A4
  • กระดาษ Cocoon 160 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • พับ 2 พับ 3 ตอน

โบรชัวร์พิมพ์ 4 สี โดย โรงแรม Soneva Kiri ขนาดพับเล่ม ขนาด A4

โบรชัวร์กระดาษ Cocoon ขนาด 160 แกรม แบบพับซ้าย--ขวาทบเข้าหาแผ่นกลาง

โบรชัวร์เล่มใหญ่ แบบ 2 พับ 3 ตอน พิมพ์ 4 สี 2 หน้า