แฟ้มเอกสาร Folder PDSF Folder and Fiches : Thailand-EU

แฟ้มเอกสาร Folder เป็นอุปกรณ์สำนักงาน ใช้ในงานสัมมนา , การประชุม, งานแสดงสินค้าต่างๆ แฟ้มเก็บเอกสาร ช่วยจัดระเบียบเอกสารและง่ายต่อการพกพา ทนทาน ใช้งานได้นาน รวมถึงยังช่วยประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร
      แฟ้มเอกสาร"หอการค้าไทย-ฝรั่งเศส" องค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่มีสมาชิกมากกว่า 180 บริษัทจากกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำ
จากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  มีเครือข่ายครอบคลุม 76 ประเทศทั่วโลก การประชุมแต่ละครั้ง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศส กับ ไทย และได้จัดเตรียมแฟ้มเอกสารที่สวยงาม ดูดีสมบูรณ์แบบ แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างทั่วถึง

แฟ้มเอกสารขนาด A4

  • ขนาดกางออก 46.6 x 41.584 cm
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า 
  • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
  • ไดคัทตามแบบ + ปะประกอบขึ้นรูป

Folder PDSF Folder and Fiches : Thailand-EU แฟ้มเอกสารขนาดกระดาษ A4

แฟ้มเอกสาร โดย หอการค้าไทย-ฝรั่งเศส ขนาดกางออก 46.6 x 41.584 ซม.

แฟ้มกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 310 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า

พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม เคลือบผิวด้วยฟิล์มพลาสติก

แฟ้มขนาดกางออก 46.6 x 41.584 cm / 18.3964 x 16.3816 (รวมกระเป๋า) มีช่องใส่เอกสารที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ

แฟ้มใส่เอกสารขนาด A4 พร้อมสันแฟ้ม เพื่อให้สามารถบรรจุเอกสารได้มากยิ่งขึ้น

แฟ้มเอกสาร European-union-Thailand initiatives on Climate Change