แฟ้ม UNRCPD Folder โดย UN Regional Centre for Peace & Disarment in Asia and the Pacific

อีกหนึ่งองค์กรสำคัญ ที่มีบทบาททางสังคม UNRCPD หรือ "สหประชาชาติศูนย์ระดับภูมิภาคเพื่อสันติภาพและการลดอาวุธ

ในเอเชียและแปซิฟิก" เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิก ในการส่งเสริมการลดอาวุธ

และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกับประเทศในเอเชีย ในการประชุมหรือสัมมนาแต่ละครั้ง มีวาระและโอกาสต่างๆ

แน่นอนว่า การนำเสนอรายงานหรือข้อมูลต่างๆ จำเป็นจะต้องมีแฟ้มเอกสารสำหรับมอบให้สมาชิกทุกๆ ที่เข้าร่วมประชุม

แฟ้มเอกสารขนาด A4

  • ขนาดแฟ้มประมาณ A4  22 x 30 ซม.
  • กระดาษสีขาวพิเศษมีลายเส้น หนา 300 แกรม
  • พิมพ์โลโก้ หน่วยงาน 1 ตำแหน่ง (ด้านหน้า)
  • พิมพ์ชื่อที่อยู่ หน่วยงาน  (ด้านหลัง)

ด้านหลังแฟ้ม พิมพ์ตราโลโก้หน่วยงาน พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ

กระดาษพิเศษ ลายเส้น ความหนา 300 แกรม

ด้านขวาของแฟ้ม เจาะช่องสำหรับสอดแผ่น ซีดี 1 ช่อง

ด้านหน้าของแฟ้ม พิมพ์ตราโลโก้ของหน่วยงาน 1 ตำแหน่ง

ด้านในของแฟ้มเอกสาร ซ้ายมือ เจาะช่องสำหรับสอดบัตรสมาชิก ขวามือ เจาะช่องสำหรับสอดแผ่นซีดี

แฟ้ม UNRCPD Folder โดย UN Regional Centre for Peace & Disarment in Asia and the Pacific แฟ้มเอกสารสำหรับ A4 22 x 30 ซม. กระดาษพิเศษลายเส้นสีขาว 300 แกรม

แฟ้มเอกสารสำหรับ A4 22 x 30 ซม. กระดาษพิเศษลายเส้นสีขาว 300 แกรม

ด้านในของแฟ้มเอกสาร ซ้ายมือ เจาะช่องสำหรับสอดบัตรสมาชิก ขวามือ เจาะช่องสำหรับสอดแผ่นซีดี

แฟ้มขนาดสำเร็จ ประมาณ A4 22 x 30 ซม. ตัวแฟ้มมีสันหนา 0.5 ซม. (5 มิล)

แฟ้มเอกสารขนาด A4 22 x 30 ซม. กระดาษพิเศษลายเส้นหนา 300 แกรม

แฟ้ม UNRCPD Folder โดย UN Regional Centre for Peace & Disarment in Asia and the Pacific แฟ้มเอกสารขนาด A4 22 x 30 ซม. กระดาษพิเศษลายเส้นหนา 300 แกรม

แฟ้มเอกสารขนาด A4 22 x 30 ซม. กระดาษพิเศษลายเส้นหนา 300 แกรม