กล่องพลาสติกใส PET BOX โดย คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น

กล่องพลาสติกใส สำหรับบรรจุสินค้า ไดคัทเป็นรูปทรงตามแบบที่ทาง คอมมี่ คอร์ปอเรชั่นได้ ออกแบบเอาไว้

รูปแบบที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนไดคัทรูปผีเสื้อสำหรับไว้แขวนชั้นวาง ด้านในของกล่องมีชิ้นพลาสติก

สำหรับล็อคสินค้าไว้อีก 1 ชิ้น

กล่องพลาสติกใส

  • ขนาด 19.60 x 23 ซม.
  • พลาสติก PET หนา 0.4 ไมครอน
  • ปั๊มไดคัท
  • แปะกาว 1 ด้าน
  • ขึ้นรูป

กล่องพลาสติกใส่พร้อมถาดรองด้านใน ขนาด 19.60 x 23 ซม.

กล่องพลาสติกใส่พร้อมถาดรองด้านใน ขนาด 19.60 x 23 ซม.

ขนาด 19.60 x 23 ซม. พลาสติก PET หนา 0.4 ไมครอน ปั๊มไดคัท แปะกาว 1 ด้าน

กล่องพลาสติกใส PET BOX โดย คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น กล่องพลาสติกใส่พร้อมถาดรองด้านใน ขนาด 19.60 x 23 ซม.

กล่องพลาสติกใส PET BOX โดย คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น กล่องพลาสติกใส่พร้อมถาดรองด้านใน ขนาด 19.60 x 23 ซม.

กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเปิดหัว-เปิดท้าย พลาสติก หนา 0.4 ไมครอน ไม่มพิมพ์

กล่องพลาสติกใส PET BOX โดย คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น กล่องพลาสติกใส่พร้อมถาดรองด้านใน ขนาด 19.60 x 23 ซม.

ขนาด 19.60 x 23 ซม. พลาสติก PET หนา 0.4 ไมครอน ปั๊มไดคัท แปะกาว 1 ด้าน

ขนาด 19.60 x 23 ซม. พลาสติก PET หนา 0.4 ไมครอน ปั๊มไดคัท แปะกาว

ขนาด 19.60 x 23 ซม. พลาสติก PET หนา 0.4 ไมครอน ปั๊มไดคัท แปะกาว 1 ด้าน