หนังสือกล้วยไม้ โดย Central Patana Phuket

   หนังสือปกแข็ง เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว

     ขนาดเล่มสำเร็จ 30.7 x 21.8 ชม. (แนวตั้ง)

ปกหน้า/หลัง

 • ขนาดสำเร็จ 30.7 x 21.8 ชม. (แนวตั้ง) 
 • จั่วปังเบอร์ 24
 • ปั๊มจมเป็นช่องสี่เหลี่ยม ตรงกลางขนาด 27.4 x 18.1 ซม.
 • ห่อผ้าฝ้ายสีฟ้าเบอร์ 76
 • ใบแปะหน้าปก
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
  • ปั๊มฟอยล์โลโก้ 1 ตำแหน่ง

เปียแปะปก หน้า /หลัง

 • กระดาษ Curious metallic ice gold 120 แกรม
 • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
 • จำนวน 4 แผ่น 6 หน้า

เนื้อใน

 • กระดาษ Curious metallic ice gold 120 แกรม ปะกบกัน
 • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
 • จำนวน 18 แผ่น 36 หน้า

 

หนังสือมีเปียแปะปกหน้า /หลัง กระดาษ Curious metallic ice gold 120 แกรม

หนังสือปกแข็ง เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว

หนังสือปกแข็ง จั่วปังเบอร์ 24 ปั๊มจมสี่เหลี่ยม ขนาด 27.4 x 18.1 ซม.

หนังสือกล้วยไม้ โดย Central Patana Phuket  ขนาดเล่มสำเร็จ 30.7 x 21.8 ชม. (แนวตั้ง)

หนังสือพิมพ์ 4 สี 2 หน้า เนื้อในกระดาษ Curious metallic ice gold 120 แกรม ปะปะกบ 18 แผ่น 36 หน้า

หนังสือปกแข็ง เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า ปั๊มฟอยล์โลโก้ 1 ตำแหน่ง

หนังสือปกแข็งห่อผ้าฝ้ายสีฟ้าเบอร์ 76 ใบแปะหน้าปก กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม

พิมพ์ 4 สี 2 หน้า 4 แผ่น 6 หน้า