Folder Welcome Pack-บัตรเครดิต แรบบิท โดย ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิตจากธนาคารกรุงเทพ มีการออกรูปแบบใหม่ออกมามากมายหลายรุ่น แต่ที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้

คงจะหนีไม่พ้น Rabbit Card ที่มีลวดลายสดใส น่ารักของเจ้ากระต่ายน้อย ที่ถูกเนรมิตมาให้โดยใจผู้ถือบัตรทุกๆ ท่าน

พร้อมกันนี้ ธนาคารกรุงเทพ ยังได้ออกแบบ Folder เล็กๆ สำหรับใส่บัตรเครดิต Rabbit Card ให้ออกมาอย่างสวยงามอีกด้วย

Folder Keycard

  • ขนาดสำเร็จ 10.5x23 ซม.
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 260 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า
  • ปกนอก เคลือบพีวีซีด้าน
  • ปกนอก สปอตยูวี 3 จุด
  • ไดคัท
  • ปะประกอบ กระเป๋า

เนื้อใน

  • ขนาดสำเร็จ 9.5x23 ซม.
  • กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า จำนวน 28 หน้า ( 7 คู่)

เข้าเล่ม เย็บมุงหลังคา ด้วยลวด 2 จุด ( เย็บเนื้อในกับปกระหว่างตอนที่ 1 และตอนที่ 2)

ขนาดสำเร็จ 10.5x23 ซม. กระดาษ อาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า

Folder Welcome Pack-บัตรเครดิต แรบบิท โดย ธนาคารกรุงเทพ แฟ้มกระดาษขนาดสำเร็จ 10.5x23 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด

แฟ้มกระดาษขนาดสำเร็จ 10.5x23 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท

พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า เคลือบสปอตยูวีด้าน Spot uv 3 จุด

เนื้อใน ขนาดกางออก 19x23 ซม. กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม

ขนาดสำเร็จ 9.5x23 ซม. กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า จำนวน 28 หน้า ( 7 คู่)

กระดาษ อาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า ปกนอก เคลือบพีวีซีด้าน ปกนอก สปอตยูวี 3 จุด

กระดาษ อาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า ปกนอก เคลือบพีวีซีด้าน ปกนอก สปอตยูวี 3 จุด