นามบัตร BEEF โดย บีฟ แบรนด์ เอเจนซี่

BEEF Brand Agency อีกหนึ่งเอเจนซี่ชั้นนำ  ที่ออกแบบนามบัตร BEEF ให้ออกมาโดดเด่นได้อย่างงดงาม

เป็นนามบัตรที่ถูกดีไซน์มาให้มีความเฉพาะตัวที่สวยงามมากๆ ด้วยรูปลักษณ์ที่สื่อออกมาอย่างชัดเจน

สีสัน และรายละเอียด ที่คล้ายเมนูอาหาร ทำให้เป็นนามบัตรอีกใบที่มีเสน่ห์มากมายจริงๆ

นามบัตรมาตราฐานแนวตั้ง

  • ขนาด  9 X 5.5 cm
  • กระดาษ  Olin   300 gsm
  • Digital Print  สี 2 หน้า

นามบัตร BEEF โดย บีฟ แบรนด์ เอเจนซี่ นามบัตรขนาด 5.5 x 9 ซม. พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า

นามบัตรขนาด 5.5 x 9 ซม. พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า กระดาษ Olin 300 แกรม

พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า กระดาษ Olin 300 แกรม

พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า กระดาษ Olin 300 แกรม

พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า กระดาษ Olin 300 แกรม

พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า กระดาษ Olin 300 แกรม