สมุดโน๊ต Guest note pad AKARIN โดย แมเนอร์ สวีทส์ (เชียงใหม่)

สมุดบันทึกเล่มเล็ก หลายๆ คนอาจจะเรียก สมุดบันทึก , Press note , Guest note, Note pad ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคำนิยามเล็กๆ เพื่อสร้างสัญลักษณ์ให้เกิดความเป็นเฉพาะตัวขึ้น ซึ่งแมเนอร์ สวีทส์ ได้ออกแบบ Guest note ออกมาให้ลักษณะเรียบง่าย เป็นสมุดสีขาว มีโลโก้ของ AKARIN มุมด้านล่างของเล่ม

Guest note pad

  • ขนาดงาน 14.5 x 10.3 cm.
  • กระดาษ ปอนด์ 100 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • เข้าเล่ม กาวหัว
  • 20 ใบ / 1เล่ม

กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท โลโก้ 4 สี 1 หน้า เข้าเล่ม 20 แผ่น / 1 เล่ม

กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท โลโก้ 4 สี 1 หน้า

สมุดโน๊ต Guest note pad AKARIN โดย แมเนอร์ สวีทส์ (เชียงใหม่) ขนาดเล่ม 10.3 x 14.5 ซม. (แนวตั้ง) กระดาษปอนด์ พิมพ์ 4 สี

เข้าเล่ม 20 แผ่น / 1 เล่ม

กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท โลโก้ 4 สี 1 หน้า

สมุดโน๊ต Guest note pad AKARIN โดย แมเนอร์ สวีทส์ (เชียงใหม่) ขนาดเล่ม 10.3 x 14.5 ซม. (แนวตั้ง) กระดาษปอนด์ พิมพ์ 4 สี