POCKET KEYCARD THE MOTLEY HOUSE  (ซองใส่คีย์การ์ด) โดย Watchara group

ในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ที่พักเช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าท์ แน่นอนว่าซองใส่คีย์การ์ด ซองใส่กุญแจห้อง นับเป็นสิ่งจำเป็น

สำหรับกลุ่มธุรกิจประเภทนี้ ซองใส่คีย์การ์ด หรือ Keycard folder นับเป็นสิ่งพิมพ์ที่สำคัญมากยิ่งขึ้นในยุคเศรษฐกิจแบบนี้

ด้วยรายละเอียดการติดต่อ ความเรียบร้อยและความน่าเชื่อถือในการยื่นกุญแจห้องพักให้กับลูกค้า นอกจากความเรียบร้อยแล้ว

แต่ละที่ยังได้ดีไซด์ หรือออกแบบซองใส่คีย์การ์ดให้ออกมาเป็นแบบเฉพาะตัว ทั้งสีสัน รูปแบบ ลวดลาย และขนาด  ซึ่ง Watchara Group ได้ออกแบบ POCKET KEYCARD สำหรับ THE MOTLEY HOUSE ในรูปแบบที่เรียบง่าย

เน้นบอกรายละเอียดของสถานที่ตั้ง เบอร์โทรติดต่อ และโลโก้ของ THE MOTLEY HOUSE อย่างชัดเจน

คีย์การ์ดโฟลเดอร์ (ซองใส่คีย์การ์ด)

  • ขนาดสำเร็จ 6.5 x 10 ซม.
  • กระดาษ MUSE GULLIVER 232 GLV128W
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า
  • ไดคัท + ขึ้นรูปซอง

POCKET KEYCARD THE MOTLEY HOUSE (ซองใส่คีย์การ์ด) โดย Watchara group กระดาษ MUSE GULLIVER 232 GLV128W พิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี 1หน้า (อ้างอิง Pantone)

POCKET KEYCARD THE MOTLEY HOUSE (ซองใส่คีย์การ์ด) โดย Watchara group ซองใส่คีย์การ์ด (แนวตั้ง) ขนาดซองสำเร็จ 6.5 x 10 ซม. กระดาษ MUSE GULLIVER 232 GLV128W ไดคัทปากซองเป็นช่องสำหรับดึงการ์ด

POCKET KEYCARD THE MOTLEY HOUSE (ซองใส่คีย์การ์ด) โดย Watchara group ซองใส่คีย์การ์ด (แนวตั้ง) ขนาดซองสำเร็จ 6.5 x 10 ซม. กระดาษ MUSE GULLIVER 232 GLV128W ไดคัทปากซองเป็นช่องสำหรับดึงการ์ด

POCKET KEYCARD THE MOTLEY HOUSE (ซองใส่คีย์การ์ด) โดย Watchara group ซองใส่คีย์การ์ด (แนวตั้ง) ขนาดซองสำเร็จ 6.5 x 10 ซม. กระดาษ MUSE GULLIVER 232 GLV128W ไดคัทปากซองเป็นช่องสำหรับดึงการ์ด

POCKET KEYCARD THE MOTLEY HOUSE (ซองใส่คีย์การ์ด) โดย Watchara group ซองใส่คีย์การ์ด (แนวตั้ง) ขนาดซองสำเร็จ 6.5 x 10 ซม. กระดาษ MUSE GULLIVER 232 GLV128W ไดคัทปากซองเป็นช่องสำหรับดึงการ์ด