แฟ้มปกแข็ง The Speaking Station By Be and Become

แฟ้มปกแข็งห่อจั่วปัง พร้อมห่วงเหล็ก สำหรับใส่เอกสารต่างๆ ที่สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปได้เอง หรือถอดออกแล้วเปลี่ยนข้อมูลได้ ตัวแฟ้มใช้กระดาษห่อสีแดง ด้านหน้าและด้านหลังแฟ้ม ให้เทคนิคการปั้มฟอยล์เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับแฟ้มเอกสารมากยิ่งขึ้น

ขนาดแฟ้มใส่เอกสาร A5

  • กระดาษห่อแฟ้ม Rainbow 70 B8 Salsa
  • ด้านหน้า - ด้านหลัง ปั๊มฟอยล์สีทองเงา
  • ปกด้านในแฟ้มดิจิตอลปริ้น
  • ปั๊มไดคัท ขึ้นรูป + ติดห่วงเหล็ก

ขนาดประมาณ 16 x 23 ซม. ปกแข็ง ห่อกระดาษสีแดง โลโก้ปั้มฟอยล์ สันแฟ้ม เข้าเล่มติดห่วงเหล็ก สีเงิน ตอกหมุด 2 จุด

ขนาดประมาณ 16 x 23 ซม. ปกแข็ง ห่อกระดาษสีแดง โลโก้ปั้มฟอยล์ สันแฟ้ม เข้าเล่มติดห่วงเหล็ก สีเงิน ตอกหมุด 2 จุด

แฟ้มปกแข็ง The Speaking Station By Be and Become สำหรับใส่เอกสาร A5 ขนาดประมาณ 16 x 23 ซม. ปกแข็ง ห่อกระดาษสีแดง โลโก้ปั้มฟอยล์ สันแฟ้ม เข้าเล่มติดห่วงเหล็ก สีเงิน ตอกหมุด 2 จุด

แฟ้มปกแข็ง The Speaking Station By Be and Become สำหรับใส่เอกสาร A5 ขนาดประมาณ 16 x 23 ซม. ปกแข็ง ห่อกระดาษสีแดง โลโก้ปั้มฟอยล์

สันแฟ้ม เข้าเล่มติดห่วงเหล็ก สีเงิน ตอกหมุด 2 จุด

แฟ้มปกแข็ง The Speaking Station By Be and Become สำหรับใส่เอกสาร A5 ขนาดประมาณ 16 x 23 ซม. ปกแข็ง ห่อกระดาษสีแดง โลโก้ปั้มฟอยล์ สันแฟ้ม เข้าเล่มติดห่วงเหล็ก สีเงิน ตอกหมุด 2 จุด

กระดาษพิเศษมี texture สีแดง หนา 114 แกม โลโก้ปั้มฟอยล์

สันแฟ้ม เข้าเล่มติดห่วงเหล็ก สีเงิน ตอกหมุด 2 จุด

แฟ้มปกแข็ง The Speaking Station By Be and Become สำหรับใส่เอกสาร A5 ขนาดประมาณ 16 x 23 ซม. ปกแข็ง ห่อกระดาษสีแดง โลโก้ปั้มฟอยล์

ขนาดประมาณ 16 x 23 ซม. ปกแข็ง ห่อกระดาษสีแดง โลโก้ปั้มฟอยล์ สันแฟ้ม เข้าเล่มติดห่วงเหล็ก สีเงิน ตอกหมุด 2 จุด

ขนาดประมาณ 16 x 23 ซม. ปกแข็ง ห่อกระดาษสีแดง โลโก้ปั้มฟอยล์ สันแฟ้ม เข้าเล่มติดห่วงเหล็ก สีเงิน ตอกหมุด 2 จุด

หน้าปก ปั้มฟอยล์โลโก้ สีทอง ปกหน้าและปกหลัง