การ์ดเชิญพรีเมี่ยม พร้อมกล่องวางการ์ด Breguet

การ์ดเชิญมักเป็นพระเอกเสมอสำหรับงานสำคัญต่างๆ แตกต่างกันไปตามรูปแบบและดีไซน์ ของงานนั้นๆ ด้วย

การ์ดเชิญสีขาวมาแบบพรีเมี่ยม พร้อมกล่องสไลด์สวยๆ Breguet ที่ถูกออกแบบมาให้อยู่บนความสวยงามของสีขาว

ดูสบายตาและเรียบหรูมากๆ ตัวกล่องเป็นการสไลด์ของจากด้านข้าง เพื่อดึงการ์ดออกมาจากถาดนั้นเอง

ชุดการ์ดเชิญพรีเมี่ยม

การ์ดเชิญ

  • ขนาดสำเร็จ 15.8 x 10.7 ซม. (สันหนา 0.5 ซม.)
  • กางออก 32.1 x 21.4 ซม.
  • กระดาษ เนื้อมุก หนา 300 แกรม
  • ปั้มจม โลโก้
  • ไดคัท + ปะประกบ

กล่องสไลด์

  • ขนาดสำเร็จ 17.3 x 12.4 x  0.7 ซม.
  • กางออก 17.3 x 25.8 ซม.
  • กระดาษ เนื้อมุก หนา 300 แกรม
  • ปั้มจม โลโก้
  • ไดคัท + ปะประกบ

การ์ดเชิญพรีเมี่ยม พร้อมกล่องวางการ์ด Breguet ขนาดสำเร็จ 17.3 x 12.4 x 0.7 ซม. การ์ดหนา พับกลาง ปั้มจมโลโก้ กล่องสไลด์ด้านข้าง ขนาดสำเร็จ 17.3 x 12.4 x 0.7 ซม. กางออก 17.3 x 25.8 ซม. กระดาษ เนื้อมุก หนา 300 แกรม ปั้มจม โลโก้ ไดคัท + ปะประกบ

กล่องสไลด์ด้านข้าง ขนาดสำเร็จ 17.3 x 12.4 x 0.7 ซม. กางออก 17.3 x 25.8 ซม. กระดาษ เนื้อมุก หนา 300 แกรม ปั้มจม โลโก้ ไดคัท + ปะประกบ

กล่องสไลด์ด้านข้าง ขนาดสำเร็จ 17.3 x 12.4 x 0.7 ซม. กางออก 17.3 x 25.8 ซม. กระดาษ เนื้อมุก หนา 300 แกรม ปั้มจม โลโก้ ไดคัท + ปะประกบ

กล่องสไลด์ด้านข้าง ขนาดสำเร็จ 17.3 x 12.4 x 0.7 ซม. กางออก 17.3 x 25.8 ซม. กระดาษ เนื้อมุก หนา 300 แกรม ปั้มจม โลโก้ ไดคัท + ปะประกบ

เทคนิคการปั้มจม ตำแหน่งโลโก้

การ์ดเชิญ ขนาดสำเร็จ 15.8 x 10.7 ซม. (สันหนา 0.5 ซม.) กางออก 32.1 x 21.4 ซม. กระดาษ เนื้อมุก หนา 300 แกรม ปั้มจม โลโก้ ไดคัท + ปะประกบ

การ์ดเชิญพรีเมี่ยม พร้อมกล่องวางการ์ด Breguet ขนาดสำเร็จ 17.3 x 12.4 x 0.7 ซม. การ์ดหนา พับกลาง ปั้มจมโลโก้ กล่องสไลด์ด้านข้าง ขนาดสำเร็จ 17.3 x 12.4 x 0.7 ซม. กางออก 17.3 x 25.8 ซม. กระดาษ เนื้อมุก หนา 300 แกรม ปั้มจม โลโก้ ไดคัท + ปะประกบ

การ์ดเชิญ ขนาดสำเร็จ 15.8 x 10.7 ซม. (สันหนา 0.5 ซม.) กางออก 32.1 x 21.4 ซม. กระดาษ เนื้อมุก หนา 300 แกรม ปั้มจม โลโก้ ไดคัท + ปะประกบ

การ์ดเชิญ ขนาดสำเร็จ 15.8 x 10.7 ซม. (สันหนา 0.5 ซม.) กางออก 32.1 x 21.4 ซม. กระดาษ เนื้อมุก หนา 300 แกรม ปั้มจม โลโก้ ไดคัท + ปะประกบ

ด้านในของกล่อง ไดคัทเป็นมือเกี่ยว สำหรับใช้ดึงตัวการ์ดออกจากกล่อง