โปสการ์ด ภาพวาดการ์ตูน ที่แสดงถึงสถานที่ วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของไทย

  • กระดาษ Astropack 320 แกรม
  • ขนาดงาน 10.5 x 15.75 ซม.

ด้านหน้า

  • พิมพ์ 4 สี

ด้านหลัง

  • พิมพ์ 1 สี สีดำ
  • ใช้เพลท 2 ชุด

โปสการ์ด ภาพวาดการ์ตูน ที่แสดงถึงสถานที่ วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของไทย

พิมพ์ 4 สี

พิมพ์ 1 สี สีดำ

กระดาษ Astropack 320 แกรม

ขนาดงาน 10.5 x 15.75 ซม.