ไดเร็คเมล์ (Direct Mail)  Mandarin Oriental โดย แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น

Direct Mail หรือ จดหมายทางตรง มักเป็นการนำเสนอสินค้า หรือการโฆษณาโดยตรงถึงผู้รับเฉพาะคน สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเสรี เป็นการสื่อสารที่เหมาะสมกับเวลา และมีความเป็นไปได้ในการถูกเปิดถูกอ่านที่สูง ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของ Direct Mail โดยทาง แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและลักษณะพิเศษนี้ จึงได้ออกแบบรูปเล่มเฉพาะ ส่งตรงถึงลูกค้า เป็นเสมือนบรอชัวร์เล่มเล็กๆ แนะนำโครงการ มีภาพประกอบและรายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้ข้อมูลส่งตรงถึงมือลูกค้า

Direct mail is  A marketing effort that uses a mail service and encompasses a wide variety of marketing materials, including brochures, catalogs, postcards, newsletters and sales letters. direct-mail advertising is one of the most effective ways to reach out to new and existing clients.

บรอชัวร์

 • ขนาด 28 x 17.5 ซม.
 • พิมพ์ 6 สี CMYK+ทอง+เทา
 • เคลือบลามิเนตด้าน
 • ปะ ประกบ หนาประมาณ 1 มม.
 • ด้านหน้า
  • ปั๊มฟอล์ยสีทอง Logo
  • Spot UV กรอบสี่เหลี่ยม รูปภาพ 3 ภาพ
 • ด้านหลัง
  • ปั๊มฟอลย์สีทอง Logo MO และคำว่า Make the Legend Your Legacy

ซอง

 • ขนาด 28.6 x 17.9 ซม.
 • พิมพ์ 3 สี (สีพื้นครีม สีลายเส้น สีทองตัวหนังสือ)
 • ปั๊มฟอลย์ทอง Logo MO และ Make the Legend Your Legacy

 

ไดเร็คเมล์ (Direct Mail) Mandarin Oriental โดย แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น ขนาดการ์ด 28 x 17.5 ซม. ขนาดซอง 28.6 x 17.9 ซม. ด้านหน้า ปั๊มฟอล์ยสีทอง Logo MO Spot UV กรอบสี่เหลี่ยม รูปภาพ 3 ภาพ ด้านหลัง ปั๊มฟอลย์สีทอง Logo MO และคำว่า Make the Legend Your Legacy

ขนาดการ์ด สำเร็จ 28 x 17.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 300-350 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 6 สี CMYK+ทอง+เทา เคลือบลามิเนตด้าน

ขนาดการ์ด สำเร็จ 28 x 17.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 300-350 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 6 สี CMYK+ทอง+เทา เคลือบลามิเนตด้าน ด้านหลัง ปั๊มฟอลย์สีทอง Logo MO และคำว่า Make the Legend Your Legacy

ขนาดการ์ด สำเร็จ 28 x 17.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 300-350 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 6 สี CMYK+ทอง+เทา เคลือบลามิเนตด้าน

Direct Mail จดหมายโดยตรง ขนาดการ์ด สำเร็จ 28 x 17.5 ซม. ขนาดซอง สำเร็จ 28.6 x 17.9 ซม. ด้านหน้า ปั๊มฟอล์ยสีทอง Logo MO Spot UV กรอบสี่เหลี่ยม รูปภาพ 3 ภาพ

Direct Mail จดหมายโดยตรง ขนาดการ์ด สำเร็จ 28 x 17.5 ซม. ขนาดซอง สำเร็จ 28.6 x 17.9 ซม.

ขนาดการ์ด สำเร็จ 28 x 17.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 300-350 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 6 สี CMYK+ทอง+เทา เคลือบลามิเนตด้าน ด้านหน้า ปั๊มฟอล์ยสีทอง Logo MO Spot UV กรอบสี่เหลี่ยม รูปภาพ 3 ภาพ

ขนาดการ์ด สำเร็จ 28 x 17.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 300-350 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 6 สี CMYK+ทอง+เทา เคลือบลามิเนตด้าน

ขนาดการ์ด สำเร็จ 28 x 17.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 300-350 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 6 สี CMYK+ทอง+เทา เคลือบลามิเนตด้าน

Direct Mail จดหมายโดยตรง ขนาดการ์ด สำเร็จ 28 x 17.5 ซม. ขนาดซอง สำเร็จ 28.6 x 17.9 ซม. ด้านหน้า ปั๊มฟอล์ยสีทอง Logo MO Spot UV กรอบสี่เหลี่ยม รูปภาพ 3 ภาพ

ซองสั่งผลิตขึ้นรูป ขนาดซอง 28.6 x 17.9 ซม. พิมพ์ 3 สี (สีพื้นครีม สีลายเส้น สีทองตัวหนังสือ) ปั๊มฟอลย์ทอง Logo MO และ Make the Legend Your Legacy

ซองสั่งผลิตขึ้นรูป ขนาดซอง 28.6 x 17.9 ซม. พิมพ์ 3 สี (สีพื้นครีม สีลายเส้น สีทองตัวหนังสือ) ปั๊มฟอลย์ทอง Logo MO และ Make the Legend Your Legacy