Mini Standee Baekhyun

Standee ขนาดเล็ก ที่ไดคัทเป็นรูป พย็อน แบ็ก-ฮย็อน (นักร้องชาวเกาหลี) ที่ถูกจัดทำขึ้นเป็นของขวัญ ของที่ระลึก

มอบให้กันในวันสำคัญสำหรับคนพิเศษเท่านั้น ขนาด สำเร็จ ความสูงประมาณ 20 ซม.

พิมพ์ออฟเซ็ท บนสติกเกอร์  ปะประกบติดกับEVA     ไดคัทตามเชป มีฐานเสียบตั้งโต๊ะ

Mini Standee Baekhyun ขนาด สำเร็จ ความสูงประมาณ 20 ซม. EVA สีฟ้า หนาประมาณ 1 ซม. ปะประกบกับสติ๊กเกอร์ขาวมัน

ขนาด สำเร็จ ความสูงประมาณ 20 ซม. กระดาษสติ๊กเกอร์ พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า ปะติดกับ EVA สีฟ้า หน้า 1 ซม. ไดคัทเป็นรูปคน + ติดฐาน

ขนาด สำเร็จ ความสูงประมาณ 20 ซม. EVA สีฟ้า หนาประมาณ 1 ซม. ขนาด สำเร็จ ความสูงประมาณ 20 ซม. กระดาษสติ๊กเกอร์ พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า ปะติดกับ EVA สีฟ้า หน้า 1 ซม. ไดคัทเป็นรูปคน + ติดฐาน

ขนาด สำเร็จ ความสูงประมาณ 20 ซม. EVA สีฟ้า หนาประมาณ 1 ซม. ขนาด สำเร็จ ความสูงประมาณ 20 ซม. กระดาษสติ๊กเกอร์ พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า ปะติดกับ EVA สีฟ้า หน้า 1 ซม. ไดคัทเป็นรูปคน + ติดฐาน

Mini Standee Baekhyun ขนาด สำเร็จ ความสูงประมาณ 20 ซม. ขนาด สำเร็จ ความสูงประมาณ 20 ซม. กระดาษสติ๊กเกอร์ พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า ปะติดกับ EVA สีฟ้า หน้า 1 ซม. ไดคัทเป็นรูปคน + ติดฐาน

กระดาษสติ๊กเกอร์ พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า ปะติดกับ EVA สีฟ้า หน้า 1 ซม. ไดคัทเป็นรูปคน + ติดฐาน

Mini Standee Baekhyun ขนาด สำเร็จ ความสูงประมาณ 20 ซม. ขนาด สำเร็จ ความสูงประมาณ 20 ซม. กระดาษสติ๊กเกอร์ พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า ปะติดกับ EVA สีฟ้า หน้า 1 ซม. ไดคัทเป็นรูปคน + ติดฐาน

Mini Standee Baekhyun ขนาด สำเร็จ ความสูงประมาณ 20 ซม. EVA สีฟ้า หนาประมาณ 1 ซม.