สติกเกอร์กันปลอม C.H.O. Cream โดย คุณโชติกา

สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม หรือบำรุงผิวนั้น หลากหลายแบรนด์หลากหลายสินค้า ที่ผู้ผลิตมุ่งมั่นและตั้งใจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด เช่นเดียวกันกับ C.H.O. Cream ที่คิดค้นสูตรเฉพาะที่ส่งต่อความงามสู่ผู้ใช้ แต่ด้วยการแข่งขันที่สูง ทำให้จำเป็นต้องมองหาวัสดุ หรือความเฉพาะตัวออกมาสู่ตลาด เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าของจริงที่มีคุณภาพ เลือกเฟ้นเป็นสติ๊กเกอร์กันปลอม สำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สติ๊กเกอร์กันปลอม มีคุณสมบัติพิเศษ ที่ช่วยทำให้ง่ายขึ้นต่อการบ่งบอกคุณภาพว่าสินค้าชนิดนี้ถูกผลิตขึ้นจริง และเป็นของจริง ด้วยตัวสติ๊กเกอร์จะมีข้อความหลุดติดอยู่กับตัวกล่อง ที่สติ๊กเกอร์ธรรมดาจะไม่มีข้อความแบบนี้ และตัวสติ๊กเกอร์ยังมีการปั้มฟอยล์โลโก้บนตัวสติ๊กเกอร์อีกด้วย เพื่อแสดงตัวตนอย่างชัดเจน

สติ๊กเกอร์กันปลอม

  • ขนาดสติ๊กเกอร์ 4.45 x 3.72 ซม.
  • กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวมัน
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า  2 อาร์ทเวิร์ค
  • ไดคัท 50%  ตามขนาด

สติกเกอร์กันปลอม C.H.O. Cream โดย คุณโชติกา ขนาดสติ๊กเกอร์ 4.45 x 3.72 ซม. ปั้มฟอยล์โลโก้สี Gun (แพททินั่ม)

สติ๊กเกอร์กันปลอม สีเงิน ปั้มฟอยล์โลโก้สี Gun (แพททินั่ม) ไดคัท 50%

สติ๊กเกอร์กันปลอม สีเงิน ปั้มฟอยล์โลโก้สี Gun (แพททินั่ม) ไดคัท 50%

สติกเกอร์กันปลอม C.H.O. Cream โดย คุณโชติกา ขนาดสติ๊กเกอร์ 4.45 x 3.72 ซม. ปั้มฟอยล์โลโก้สี Gun (แพททินั่ม)

สติกเกอร์กันปลอม C.H.O. Cream โดย คุณโชติกา ขนาดสติ๊กเกอร์ 4.45 x 3.72 ซม. ปั้มฟอยล์โลโก้สี Gun (แพททินั่ม)

สติกเกอร์กันปลอม C.H.O. Cream โดย คุณโชติกา ขนาดสติ๊กเกอร์ 4.45 x 3.72 ซม. ปั้มฟอยล์โลโก้สี Gun (แพททินั่ม)