หนังสือบ้านเพื่อน = เพื่อนบ้าน นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์เพื่อชุมชน หนังสือสูจิบัตร ขนาด A5 โดย หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

"หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ" เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบ รวมทั้งผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และชุมชนใกล้เคียงได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นส่วนหนึ่ง ของการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคม หนังสือบ้านเพื่อน = เพื่อนบ้าน เป็นอีกโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์เพื่อชุมชน ที่ให้ข้อมูลความรู้ด้านศิลปของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซี่ยน เพื่อเข้าสู่สังคมของ AEC นั้นเอง ตัวเล่มมีขนาดกระทัดรัดประมาณ A5 หรือครึ่งนึงของ A4 ตัวปกเป็นปกไม่แข็งมาก เนื้อในเป็นกระดาษเนื้อมัน เพื่อให้อารมณ์ของภาพดูสดใสมากยิ่งขึ้น

หนังสือสูจิบัตร 42 หน้า  รวมปก

ขนาดสำเร็จ A5  14.8 x 21 ซม.

  • ปก  กระดาษอาร์ตการ์ดมัน 190 แกรม  พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า
  • เนื้อใน  กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม  พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า
  • เข้าเล่มสันกาว

 

หนังสือบ้านเพื่อน = เพื่อนบ้าน นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์เพื่อชุมชน หนังสือสูจิบัตร ขนาด A5 โดย หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขนาดสำเร็จ A5 14.8 x 21 ซม. ปก กระาดษอาร์ตมัน 190 แกรม เนื้อใน กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม เข้าเล่มสันกาว

ขนาดสำเร็จ A5 14.8 x 21 ซม. ปก กระาดษอาร์ตมัน 190 แกรม เนื้อใน กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม เข้าเล่มสันกาว

หนังสือบ้านเพื่อน = เพื่อนบ้าน ขนาดสำเร็จ A5 14.8 x 21 ซม. ปก กระาดษอาร์ตมัน 190 แกรม เนื้อใน กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม เข้าเล่มสันกาว

เข้าเล่มแบบ เย็บข้าง สันกาว ข้อดีคือสันหนังสือสวยงาม และได้ความคงทนได้ในการงาน

เนื้อในของหนังสือ กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม พิมพ์ดิตจิตอล 4 สี 2 หน้า

หน้าปกหนังสือ กระดาษอาร์ต 190 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า

ขนาดสำเร็จ A5 14.8 x 21 ซม. ปก กระาดษอาร์ตมัน 190 แกรม เนื้อใน กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม เข้าเล่มแบบเย็บด้าย สันกาว