The Market CAFE and BAR

เมนูอาหาร

  • หน้าปกกระดาษแข็งจั่วปัง  
  • ขนาดเล่ม A3
  • จำนวน 12 หน้ารวมปก 

หน้าใน

  •  พิมพ์สี 2 หน้า
  •  เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า
  • เจาะรูใส่น็อต

เมนูปกแข็งกระดาษจั่วปัง ขนาดเล่ม A3

เมนูปกด้านในพิมพ์สีขาวดูสะอาดตา

เมนูอาหาร หน้าในพิมพ์สี 2 หน้า เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า

เมนูขนาดเล่ม A3 เข้าเล่มเจาะรูใส่น็อต จำนวน 12 หน้ารวมปก

งานพิมพ์เมนูเข้าเล่ม ปกแข็งทนทาน ปกหลังพิมพ์พื้นสีขาว

ตัวอย่างงานผลิตเมนูอาหาร เคลือบลามิเนต ป้องกันรอยขีดขูดและกันน้ำ

ตัวอย่างงานเข้าเล่มเมนู แบบเจาะรูใส่น็อต