นามบัตร Pacifica เป็นบริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ

เช่น COACH, KENNEHTH COLE NEW YORK,KENNETH COLE REACTION,CAMPER

ซึ่งวางจำหน่ายตามศูนย์การค้าชั้นนำ

  • ขนาดสำเร็จ 9 x 5.5 ซม.
  • กระดาษSensation 270 แกรม
  • พิมพ์ 2 สี 2 หน้า
  • ด้านหน้า และหลัง
  • พื้นสีพิเศษ
  • ตัวหนังสือสีเงิน
  • ปั๊มนูน 1 ตำแหน่งโลโก้ด้านบน

นามบัตร Pacifica เป็นบริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ โรงพิมพ์ พิมพ์นามบัตร

ขนาดสำเร็จ 9 x 5.5 ซม. กระดาษSensation 270 แกรม พิมพ์ 2 สี 2 หน้า

ปั๊มนูน 1 ตำแหน่งโลโก้ด้านบน