แฟ้มเอกสาร โดย บริษัท FPG ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

  • ขนาดแฟ้ม A4 หรือ 9 x 12 นิ้ว
  • ขนาดกางออก 20.375 x 12 นิ้ว
  • กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 310 แกรม
  • พิมพ์ออฟเซ็ท
  • ด้านนอกพิมพ์ 2 สี (สีส้ม Pantone 021c / เทา 431c)
  • ด้านในพิมพ์ 1 สี (สีส้ม Pantone 021c )
  • เคลือบลามิเนตด้าน (ด้านนอก)
  • โลโก้และข้อความ เคลือบเงา Spot uv (สีส้ม) 
  • ไดคัท

แฟ้มเอกสาร โดย บริษัท FPG ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ขนาด A4

แฟ้มกระดาษ ขนาด 9 x 12 นิ้ว ด้านนอกพิมพ์ 2 สี (สีส้ม Pantone 021c / เทา 431c)

แฟ้มเก็บเอกสาร กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว ขนาด 310 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท

แฟ้มใส่เอกสาร ขนาดกางออก 20.375 x 12 นิ้ว ด้านในพิมพ์ 1 สี (สีส้ม Pantone 021c )

แฟ้มหน้าปกสีเทา เคลือบลามิเนตด้าน ด้านในพิมพ์สีส้ม

แฟ้มเอกสาร พิมพ์โลโก้/ข้อความบนหน้าปก เคลือบเงา Spot uv (สีส้ม)