หนังสือบท Executive Summary โดย บริษัท ยูเรก้า คอนซัลติ้ง จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทรับปรึกษา จัดการการวางระบบการบริหารงานองค์กร บุคคลากร แก่ภาครัฐและเอกชน

หนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ขนาดเล่มA4

ปก

  • กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอลปรินท์ 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบลามิเนตมัน  1 หน้า

เนื้อใน

  • กระดาษถนอมสายตา ความหนาประมาณ 80 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอลปริ้นท์ 4 สี จำนวน 36 หน้า

เข้าเล่ม เย็บมุงหลังคา

หนังสือบทสรุปผู้บริหาร ( Executive Summary ) โดย บริษัท ยูเรก้า คอนซัลติ้ง จำกัด

หนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขนาดเล่มA4

ส่วนปก ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม พิมพ์ดิจิตอลปรินท์ 4 สี 2 หน้า เคลือบลามิเนตมัน 1 หน้า

ส่วนเนื้อใน ใช้กระดาษถนอมสายตา ความหนาประมาณ 80 แกรม พิมพ์ดิจิตอลปริ้นท์ 4 สี จำนวน 36 หน้า

เข้าเล่ม เย็บมุงหลังคา