กระดาษหัวจดหมาย

การส่งจดหมายไปแต่ละครั้ง องค์กรหรือบริษัทห้างร้านใหญ่ๆ

มักนิยมพิมพ์หัวจดหมายเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเขียนด้วยมือใหม่ทุกครั้ง 

กระดาษหัวจดหมายขนาด A4 ของ Akaryn Resort and Spa Samui 

กระดาษปอนด์ พิมพ์สองสี 

กระดาษหัวจดหมายขนาด A4 ของ Akaryn Resort and Spa Samui 

ด้านบนซ้ายพิมพ์รายละเอียด Akaryn Resort and Spa Samui พร้อมที่อยู่