ซองสำเร็จของ AKARYN
ซองสำหรับองค์กรหรือโรงแรม เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ จะใช้เป็นจดหมาย หรือใส่เป็นที่ฝากกุญแจห้องตามแต่ต้องการ

ซองสีขาว ตัวพับปิดซองเป็นสีน้ำตาลเทา ขนาดสำเร็จ 23.5 X 10.7 ซม.

กระดาษปอนด์ พิมพ์สองสี ติดเทปกาวสองหน้

ซองสีขาวตัดน้ำตาล ใช้สำหรับโรงแรมในการส่งจดหมาย ขนาดสำเร็จ 23.5 X 10.7 ซม.