นามบัตรโรงแรม AKARYN

นามบัตรเป็นสิ่งจำเป็นในการแนะนำตัว และไว้ติดต่อสำหรับองค์กร โรงแรม เพื่อมาพักคราวหน้า

กระดาษ Dream Kent ขนาด 5.5 X 8.5 ซม. ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรม ด้านหลังเป็นที่อยู่และรายละเอียด

นามบัตรสีขาว พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลัง โรงแรม AKARYN ขนาด 5.5 X 8.5 ซม.