ซองใส่การ์ด โดย บริษัท อัคริณโฮเทลกรุ๊ป จำกัด

  • ปั้มไดคัท ขึ้นรูปซอง
  • ขนาดกางออก 25.5 X 26 ซม.
  • ขนาดสำเร็จ 22.5 X 11.5 ซม.
  • กระดาษปอนด์ 120 แกรม
  • พิมพ์ 2 สี 1 หน้า (PT7500 / PT7503 )

ซองสีขาว ปั้มไดคัทขึ้นรูปซอง พิมพ์ 2 สี 1 หน้า ขนาดกางออก 25.5 X 26 ซม.

ซองใส่การ์ด โดย บริษัท อัคริณโฮเทลกรุ๊ป จำกัด ขนาดสำเร็จ 22.5 X 11.5 ซม.

ซองใส่การ์ด กระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์โลโก้และที่อยู่ด้านหน้าซอง