ป้ายสินค้า โดย บริษัท ที แอ๊กเซสโซรีส์ จำกัด จำกัด 

  • ขนาด 3.5  X 10  ซม.
  • กระดาษมาชเมลโล่ 262 แกรม (ปะประกบ)
  • พิมพ์ 1 สี 2 หน้า (สีดำ 888 )
  • ปั๊มฟอยด์ สีแบบ Dendulum
  • ปั๊มไดคัทตามแบบ

ป้ายสินค้าสีดำ ปั๊มฟอยล์สีทอง ขนาด 3.5 X 10 ซม. โดยบริษัท ที แอ๊กเซสโซรีส์ จำกัด

ป้ายกระดาษ ใช้กระดาษมาชเมลโล่ 262 แกรม ปั๊มฟอยล์ พิมพ์ 1 สี 2 หน้า (สีดำ 888 )