Place Card ป้ายชื่อบอกที่นั่งในงานเลี้ยงรับรอง งานประชุมต่างๆ 

 

 

ขนาดการ์ด

  • ขนาดกางออก 3.5 X 4 นิ้ว
  • ขนาดพับครึ่ง  3.5 X 2 นิ้ว
  • พิมพ์สีดิจิตอล 1 หน้า (หน้า - หลัง )  
  • ด้านในการ์ดไม่มีพิมพ์
  • กระดาษ 230 แกรม

การ์ดเชิญ พิมพ์ชื่อพร้อมเลขที่นั่ง ขนาดพับครึ่ง 3.5 X 2 นิ้ว

การ์ดเชิญ wedding card การ์ดสีขาวพิมพ์ชื่อ / ภาพขนนกยูงสีน้ำเงิน-เทา

การ์ดเชิญ ขนาดกางออก 3.5 X 4 นิ้ว พิมพ์สีดิจิตอล 1 หน้า

การ์ดเชิญแบบระบุชื่อแขก / โต๊ะที่นั่ง เพิ่มความสะดวกทั้งผู้จัดงานและแขกผู้ที่มาร่วมงาน