กระดาษห่อเสื้อ

  • ขนาด 79 x 30 ซม.
  • กระดาษลอกลาย 38 แกรม
  • ซิลค์ กรีนสีขาว 1 หน้า
  • ตัดตามขนาด

ฺBeautiful paper sheets wrapping clothes

  • Size 79 x 30 cm.
  • paper 38 gsm.
  • Screen color White Page 1
  • Cut to size

กระดาษห่อ ขนาด 79 x 30 ซม. กระดาษลอกลาย 38 แกรม

กระดาษลอกลาย ซิลค์สกรีนสีขาว 1 หน้า ตัดตามขนาด

Beautiful paper sheets wrapping clothes , Size 79 x 30 cm. paper 38 gsm. Screen color White Page 1. Cut to size