แผ่นพับ DM Shiseido 5 แบบ 5 Concepts

1 Concept New Counter
2 Concept Shiseido Makeup
3 Concept BX SPA ( Red Card)
4 Concept Beauty Focus 
5 Concept Future Solution LX 5,060 ใบ

ลักษณะแผ่นพับ

  • ขนาด 14.85 x 21 ซม.
  • พิมพ์ ด้านหน้า- ด้านหลัง
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

แผ่นพับกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม Concept New Counter ขนาด A5 (แนวนอน) พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

แผ่นพับกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม Concept Future Solution ขนาด A5 (แนวนอน) พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

แผ่นพับ กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม Concept Shiseido Makeup ขนาด A5 (แนวตั้ง) พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

แผ่นพับ กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม ขนาด A5 (แนวตั้ง) พิมพ์ 4 สี 2 หน้า Concept Beauty Focus

แผ่นพับ กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม Concept Future Solution LX ขนาด A5 (แนวตั้ง) พิมพ์ 4 สี 2 หน้า